Hjertet i Bykvarteret er et stemningsfuldt og pulserende bytorv med et mix af boliger, småbutikker, detailhandel og kontorer.

Fra torvet kan du som fodgænger og cyklist bevæge dig videre ind i Gartnerbyen og fortsætte ind i bydelsparken via en trappe/rampeforbindelse.

Materialemæssigt får området et slægtskab med Bolbrokvarteret, og bebyggelsen vil fremstå i 4-5 etager.

 

Byggefelter i Bykvarteret

 

BYGGEFELT 1.4 VEST 

7.150 m² fordelt på: 

  • 1.730 m² erhverv (dagligvareforretning og detail)
  • 5.320 m² boliger
  • 2-4-værelses lejligheder
  • Boligstørrelse fra 60-102 m²
  • Indflytning november 2019                                                                                                                                                                                           

Læs mere                                                                                                                                                                                                                                                        

 

BYGGEFELT 1.4 MIDT

Ca. 12.000 m² hotel og 1.200 m² dagligvarebutik

 

BYGGEFELT 1.4. ØST

49 ungdomboliger, bygherre FAB – Fyns Almennyttige Boligselskab (www.fabbo.dk) 2.450 m2.

90 private boliger, ca. 5.830 m2.

 

BYGGEFELT 1.5

Bygherre: PFA Bolig A/S

  • 85 lejligheder til privat udlejning
  • 1-3 værelses lejligheder fra 49-104 m²
  • Indflytning august 2019

Her kan du læse mere om PFAs boliger i Gartnerbyen