Med skolen tæt på, bliver hverdagen nem for børne-familierne i Gartnerbyen

I forbindelse med opførelsen af Odenses nye grønne bydel, Gartnerbyen, er der ændret på skoledistrikterne i området. Gartnerbyen vil fremover hører ind under Åløkkeskolens distrikt.
Det bliver nemt at være børnefamilie i Gartnerbyen, med dagtilbud og flere skoler helt tæt på området. Åløkkeskolen bliver Gartnerbyens distriktsskole, hvor børn fra bydelen er sikret en plads på skolen. Der er mindre end 400 meters afstand fra bolig-området til Åløkkeskolen og med den planlagte forlængelse af Langesøstien, med sti under Rugårdsvej, er der også sikker skolevej.

Fakta om Åløkkeskolen
2 - sporet skole
Indskoling fra 0. - 2. klasse.
Mellemtrin fra 3. - 6. klasse.
Tilbud efter skoletid : 0. - 3. klasse i SFO, 4. - 6. klasse i Klub


Cykelsti fra Gartnerbyen til Odense Havn, City Campus og Odense Banegård

Odenses ældste supercykelsti, Langesøstien bliver nu forlænget fra Rugårdsvej til Toldbodgade ved Odense Havn.
Beboere i Gartnerbyen, får nem adgang til supercykelstien. I boligområdets nordlige kvarter, hvor grønne stier vil forbinde området med Åløkkekvarteret, kommer cyklister nemt og hurtigt på Langesøstien. Stien føres under Åløkke Allé og under Næsbyvej, for at ende på Toldbodgade. Forlængelsen gør det nemmere for cyklisterne at komme til både Odense Havn, City Campus og Odense Banegård.

Forlængelsen indgår i Odenses planlagte supercykelstinet og ønske om at fremme cykel- og gang-trafik i Odense.