Hjertet i Bykvarteret er et stemningsfuldt og pulserende bytorv med et mix af boliger, småbutikker, detailhandel og kontorer.

Fra torvet kan du som fodgænger og cyklist bevæge dig videre ind i Gartnerbyen og fortsætte ind i bydelsparken via en trappe/rampeforbindelse.

Materialemæssigt får området et slægtskab med Bolbrokvarteret, og bebyggelsen vil fremstå i 4-5 etager.

 

Byggefelter i Bykvarteret

Projekt "Green House" med 74 boliger

Read More Preview

85 boliger, byggefelt 1.5

Read More Preview


Følg med i udviklingen af Gartnerbyen på