Hjertet i havekvarteret er et stemningsfuldt og pulserende bytorv med et mix af boliger, småbutikker, detailhandel og kontorer.

Fra torvet kan du som fodgænger og cyklist bevæge dig videre ind i Gartnerbyen og fortsætte ind i bydelsparken via en trappe/rampeforbindelse.

Materialemæssigt får området et slægtskab med Bolbrokvarteret, og bebyggelsen vil fremstå i 4-5 etager.

 

Byggefelter i havekvarteret

11 rækkehuse byggefelt 2.1

Read More Preview

27 rækkehuse byggefelt 1.6

Read More Preview

BYGGEFELT 1.6 B

Read More Preview

BYGGEFELT 1.1

Read More Preview

BYGGEFELT 1.1 B

Read More Preview


Følg med i udviklingen af Gartnerbyen på