Hjertet i Bykvarteret er et stemningsfuldt og pulserende bytorv med et mix af boliger, småbutikker, detailhandel og kontorer.

Fra torvet kan du som fodgænger og cyklist bevæge dig videre ind i Gartnerbyen og fortsætte ind i bydelsparken via en trappe/rampeforbindelse.

Materialemæssigt får området et slægtskab med Bolbrokvarteret, og bebyggelsen vil fremstå i 4-5 etager.

 

Byggefelter i Bykvarteret

Familieboliger - BF 1.4 Øst

Read More Preview

GB 1.8 bygning 2

Read More Preview

GB 1.8 bygning 1+3

Read More Preview

Studieboliger FAB (1.4 øst)

Read More Preview

GREEN HOUSE - BF 1.4 VEST

Read More Preview

FAMILIEBOLIGER - BF 1.5

Read More Preview


Følg med i udviklingen af Gartnerbyen på