Siden den spæde start i udviklingen af Odenses nye, grønne bydel har Gartnerbyen haft stort fokus på bæredygtighed – og netop nu spirer det første DNGB-bæredygtighedscertificerede byggeri op af jorden i Gartnerbyen.

46 familievenlige lejeboliger med en størrelse på 61-105 kvadratmeter bliver Gartnerbyens første boligbyggeri med DNGB-bæredygtighedscertificering, der er den danske industristandard for bæredygtige byggeri. Boligerne opføres af Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og forventes indflytningsklare i maj 2021.

Det bæredygtige byggeri opføres med henblik på at opnå en sølvcertificering efter DGNB-standard, der gives, når byggeriet står færdigt – og både byggeprocessen og det færdige resultat vil være mere miljøvenligt og CO2-neutralt.  

 

49 forskellige kriterier

FAB-byggeriet vil blive certificereret efter DGNB’s certificeringsstandard, som er en helhedsorienteret måde at tænke bæredygtighed på i byggerier. Der er fremsat flere bæredygtighedsmål, som er til glæde for både klimaet og familierne, der flytter ind i boligerne næste forår.

I vurderingen af det enkelt byggeri indgår i alt 49 forskellige kriterier, der regnes sammen til en samlet bedømmelse. Kriterierne omfatter blandt andet bygningens energi- og vandforbrug, byggematerialernes påvirkning af nærmiljøet, bygge- og driftsomkostninger og fremtidige udgifter til vedligehold samt sociale forhold som luftkvalitet, akustik, visuel komfort og adgangsforhold.

I forhold til byggeriet fordrer det krav om brug af certificerede byggematerialer til blandt andet facader og gulve. Det samme gælder maling. Og så vidt muligt anbefales det at benytte svanemærkede produkter og materialer.

 

Dansk industristandard siden 2012

DGNB-certificeringen stammer oprindeligt fra Tyskland og har været dansk industristandard siden 2012, hvor den første danske version af DGNB blev lanceret.

De danske certificeringer varetages af non-profit medlemsorganisationen Green Building Council Denmark, som også står for at uddanne DGNB-konsulenter og -auditorer.

 

 

 

 

 

 

 Følg med i udviklingen af Gartnerbyen på