Hjertet i parkkvarteret er et stemningsfuldt og pulserende bytorv med et mix af boliger, småbutikker, detailhandel og kontorer.

Fra torvet kan du som fodgænger og cyklist bevæge dig videre ind i Gartnerbyen og fortsætte ind i bydelsparken via en trappe/rampeforbindelse.

Materialemæssigt får området et slægtskab med Bolbrokvarteret, og bebyggelsen vil fremstå i 4-5 etager.

 

Byggefelter i parkkvarteret

FAMILIEBOLIGER - BF 1.2

Read More Preview

84 Ungdomsboliger, BF 1.3

Read More Preview

Senior boliger - BF 1.7

Read More Preview

Familieboliger - BF 1.8

Read More Preview


Følg med i udviklingen af Gartnerbyen på