Hjertet i havekvarteret er et stemningsfuldt og pulserende bytorv med et mix af boliger, småbutikker, detailhandel og kontorer.

Fra torvet kan du som fodgænger og cyklist bevæge dig videre ind i Gartnerbyen og fortsætte ind i bydelsparken via en trappe/rampeforbindelse.

Materialemæssigt får området et slægtskab med Bolbrokvarteret, og bebyggelsen vil fremstå i 4-5 etager.

 

Byggefelter i havekvarteret

Rækkehuse - BF 2.1

Read More Preview

TOWNHOUSE - BF 1.6 BYGNING 1 & 2

Read More Preview

GB bygn. 1.6 5+6

Read More Preview

GB 1.6 bygn. 7

Read More Preview

GB 2.1 11 rækkehuse

Read More Preview

27 rækkehuse byggefelt 1.6

Read More Preview

BYGGEFELT 1.6 B

Read More Preview

BYGGEFELT 1.1

Read More Preview

BYGGEFELT 1.1 B

Read More Preview


Følg med i udviklingen af Gartnerbyen på